Een Dynamische Overheidsorganisatie (DO) worden vereist een duidelijk plan en overzicht met een bijbehorend groeimodel om op verantwoorde wijze door te groeien naar een Dynamische Overheidsorganisatie en dat vooral ook te blijven. Om verantwoord te groeien naar excellente publieke dienstverlening en de risico’s die daarmee gepaard gaan te beperken, heeft Publiekewaardecreatie.nl een groeimodel ontwikkeld om regie op risicobeheersing te houden en verantwoord te kunnen groeien.

Het DO | Competence model bestaat uit drie overzichtelijke groeifasen die door u en uw overheidsorganisatie continue gemonitord, gestuurd en geëvalueerd kunnen worden aan de hand van onze ondersteunende tooling.

Het DO | Competence model bestaat uit de volgende vier groeifasen:

  1. DO | Inventarisatie(nulmeting)
  2. DO | Best practices (ligt de DO bouwsteen op zijn plek?)
  3. DO | Benchmark (wordt de DO bouwsteen gebruikt?)
  4. DO | Operational excellence (is de DO bouwsteen effectief?)
DO | Competence model
DO | Competence model
Vragen en contact