Per 1-9-2016 is Christine Gosselink begonnen met haar onderzoek naar de publieke waarde van zaakgericht werken bij lokale overheden. Dit onderzoek vormt de basis van haar eindopdracht en voert zij uit in het kader van haar studie HBO-ICT bij hogeschool Novi. Gemeenten streven naar hogere kwaliteit van dienstverlening tegen lagere kosten. Maar wat levert een zaaksysteem nou daadwerkelijk op? Als we naar het parlementair onderzoek ICT en overheid kijken is het legitiem om daar vragen over te stellen en dit nader te onderzoeken. Want op welke informatie stomen uit het zaaksysteem wordt bijvoorbeeld gestuurd? Welke informatie vormt uiteindelijk kennis om tot een hogere kwaliteit van dienstverlening te komen en de kosten van bedrijfsvoering te laten dalen? En welke verbanden liggen er bijvoorbeeld tussen Antwoordkanalen, zaaksystemen, vakafdeling, de organisatie, en het te voeren beleid. Interesse gekregen en deelnemen aan dit onderzoek? Dat kan via deze linkWij hopen op uw medewerking en een waardevolle samenwerking.

Wie is Christine Gosselink?

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

Vragen en contact