• Masterclass | Introductie tot Dynamische Overheidsorganisaties

  Transities en transformaties zijn binnen de overheid aan de orde van de dag. Om het (organisatie-) mechanisme van een overheidsorganisatie zich optimaal te laten aanpassen aan veranderende omstandigheden is het van belang om de organisatie in een dynamische staat te brengen, zodat de organisatie continu publieke waarde kan creëren door succesvol in te spelen op veranderende omstandigheden en actuele vraagstukken.

  Dat is binnen een overheidsorganisatie makkelijker gezegd dan gedaan omdat we te maken hebben met een duaal systeem met bureaucratische eigenschappen. Waardoor het steeds lastiger wordt effectief te sturen op maatschappelijke vraagstukken en deze te vertalen naar de ambtelijke uitvoeringsorganisatie (zie figuur 1). Tijdens deze Masterclass leert u uw waarde gedreven visie te operationaliseren met de ambtelijke uitvoeringsorganisatie door deze om te vormen naar een Dynamische Overheidsorganisatie (DO). Zodat u:

  publieke-waarde-visie
  (Figuur 1)

  • Effectief bestuurlijke (politieke) beslissingen kunt nemen en;
  • Deze efficiënt te kunnen vormgeven met het (ambtelijke) uitvoeringsapparaat.
  • Daarmee ten aller tijde een hoge mate van publieke waarde gegarandeerd kan worden;
  • En het vertrouwen van de burger in de overheid (over-)stijgt.

   

  Definitie Dynamische Overheidsorganisaties

  “Dynamische Overheidsorganisaties (DO) zijn organisaties die vertrouwen wekken bij de burger doordat zij enkele bestaan om een hoge publieke waarde te creëren door zichzelf continu effectief en efficiënt aan te passen aan de veranderende omstandigheden, eisen, en wensen van de samenleving. Waardoor de gemeenschap middels excellente publieke dienstverlening kan vertrouwen op een overheid die onder alle omstandigheden presteert. Dit wordt bereikt door een duidelijke significante missie en doelen die bestaat uit duurzaame, samenhangende mandaten en beleid geconstrueerd door middel van politiek overleg en akkoord met alle belanghebbenden. Ze hebben een sterk gevoel van integriteit en interne verantwoordelijkheid, en voldoen aan eisen voor externe verantwoording. Daarom vervult prestatiemeting een centrale rol bij het waardecreërende proces van de overheidsorganisatie zodat het strategisch management wordt gefaciliteerd bij het leerproces van de organisatie om continu prestaties effectief te verbeteren”.

  De Masterclass Dynamische Overheidsorganisaties geeft u inzicht in het speelveld dat noodzakelijk is om succesvol te veranderen en publieke waarde te creëren.

  Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 • De visie

  Alles wat de overheid doet is in principe publieke dienstverlening, want de overheid is er voor de burger. Daarom is het belangrijk dat de burger vertrouwen heeft in de kwaliteit van publieke dienstverlening die de overheid biedt, zodat deze gewaardeerd wordt met een 8. Als dit de visie op de beoogde publieke waarde van overheidsorganisatie is, dan dienen we er ook voor te zorgen dat de ambtelijke uitvoeringsorganisatie fit (of dynamisch) genoeg is om dit uit te voeren en bij machte is die waarde te produceren.

  De operationalisering

  Dat betekent dat de ambtelijk uitvoeringsorganisatie ook minimaal een 8 moet scoren op de kwaliteit van interne bedrijfsvoering. Dit wordt bereikt door te sturen op de zes wetenschappelijke kritische succesfactoren die verantwoordelijk zijn voor publieke waardecreatie. Deze zes succesfactoren zijn integraal opgenomen in het DO framework waardoor het mogelijk wordt om op basis van “evidence based management” de kwaliteit van de organisatie vast te stellen en deze te significant te verbeteren.

  Het speelveld

  Deze masterclass laat u kennis maken met de zes kritische succesfactoren van publieke waardecreatie en leren wij u hoe deze in samenhang te sturen en te verbeteren:

  • Publieke waardecreatie
  • Goed openbaar bestuur
  • Bestuurskracht
  • Vertrouwen
  • Participeren en samenwerken

   

  Sturen op samenhangVerdeeld over deze vijf karakteristieken bevinden zich 46 wetenschappelijke kenmerken die bewezen bijdragen aan publiek waardecreatie van uw overheidsorganisatie.

  Voor aanvang van deze Masterclass wordt u gevraagd om het DO assessment in te vullen zodat u kunt kennismaken met het DO framework en voor uzelf de DO status van uw eigen organisatie kunt bepalen. Hiermee heeft u gelijk een praktijkcase in handen en met de uitslag van het assessment gaan we tijdens de Masterclass aan de slag om er ervaring mee op te doen en vooral ervaringen uit te wisselen.Want de uitslag van het DO-assessment geeft realtime inzicht in de huidige (IST) dynamische staat van de eigen organisatie, en geeft weer in hoeverre de organisatie dynamisch genoeg is om op dit momen publieke waarde te creëren. Vanuit dit solide vertrekpunt kunnen doelen (SOLL) bepaalt worden om de organisatie in een dynamische staat te brengen en dit in samenhang te ontwikkelen. Het eindresultaat is een duidelijk overzicht van de actuele dynamische status van uw organisatie en het vermogen om daarmee publieke waarde te creëren.

  Zo verbinden we de theoretische wetenschap met praktische oplossingen die u gelijk in de praktijk kunt toetsten.

  Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 • Doelstelling

  Sturen op samenhang 
  De doelstelling voor deze Masterclass is inzicht creëren in de huidige dynamische status van uw overheidsorganisatie, en daarmee de huidige capaciteit tot publieke waardcreatie bepalen. Zodat u precies weet hoe- en waar u in samenhang op moet sturen om dit te verbeteren, een breder draagvlak verkrijgt voor veranderingen, en…wat u juist niet moet doen.

  U verkrijgt daarbij inzicht in samenhang van de volgende termen en begrippen:

  • Publieke waardecreatie
  • Goed openbaar bestuur
  • Bestuurskracht
  • Dynamische overheidsorganisaties
  • Vraag- en oplossingsgericht veranderen
  • Organisatie vitaliteit
  • Kwaliteit van informatievoorziening
  • Excellente publieke dienstverlening

  Dialoog en reflectie
  Inspiratie en betekenisgeving bestaan pas als emotie en ratio aan de orde zijn. Ratio is van belang om argumenten te wisselen en gezamenlijk te analyseren. Emotie is van belang om vertrouwen op te bouwen; dit is een belangrijke voorwaarde om nieuwe inzichten te verwerven en gezamenlijk als het ware ‘op weg’ te gaan om waardegedreven verandering vorm te geven.Daarom zal tijdens deze Masterclass het accent liggen op dialoog en reflectie om tot een optimaal leerresultaat te komen.

  Doelgroep

  Deze Masterclass is een must voor raadsleden, wethouders, gemeente secretarissen, afdelingsdirecteuren, eindverantwoordelijken en teamleiders die leiding geven aan veranderingen en alles willen weten over publieke waardecreatie binnen een dynamische omgeving.

  Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 • Het resultaat van deze Masterclass is dat u rust brengt en overzicht kunt creëren in de dagelijkse gang van zaken binnen een dynamische omgeving, zodat uw organisatie en burgers meer vertrouwen verkrijgen in de lopende transities of transformaties waaraan u leiding geeft. Doordat deze meer rendement opleveren in de vorm van excellente dienstverlening met een publieke waarde, vormgegeven door een waarde gedreven en kostenbewuste uitvoeringsorganisatie.

  U verkrijgt nieuwe en waardevolle inzichten in het drieluik:

  • Kwaliteit van organisatie (dynamische overheidsorganisaties)
  • Kwaliteit van informatie (sturen op kennis)
  • Kwaliteit van publieke dienstverlening (leveren van excellente publieke dienstverlening)

  Deze inzichten kunt u gelijk praktisch toepassen binnen uw eigen werkveld en -organisatie. Waardoor gelijk resultaat zichtbaar wordt.

  Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 • Datum: Dinsdag 10 januari 2017

  Aantal deelnemers: 8 tot 12 personen

  Tijd: Van 9:00 tot 16:00 (inclusief lunch en met afsluitende evaluatieborrel)

  Locatie: Landgoed Hotel & Restaurant Groot warnsborn Bakenbergseweg 277, 6816 VP Arnhem

  15728

  Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

 • Deze Masterclass duurt een hele dag en kent een maximum aantal deelnemers van 12 personen. De kosten voor deze Masterclass bedragen 445.- Euro inclusief lunch en exclusief Btw.

  Bij deze Masterclass is inbegrepen:

  • Literatuur
  • DO assessment
  • Lunch, koffie, thee en fris

  Inschrijven voor deze Masterclass kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

  * Is een verplicht veld
  (Hier kunt u eventuele vragen of opmerkingen plaatsen.)
  .

  Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

Vragen en contact