Dynamisch Organiseren en publieke waarde creëren begint met een helder inzicht en begrip van de startsituatie. Wat zijn de krachten die binnen de organisatie spelen en de beoogde veranderingen al dan niet tot een succes te maken? Heeft u daar zicht op, of zijn er krachten die voor u onzichtbaar zijn? Het DO-assessment helpt u bij het zichtbaar maken van deze krachten en geeft u op basis van vijf wetenschappelijke succesfactoren inzicht in de startpositie en het bepalen van de aandachtspunten.

5 Wetenschappelijke succesfactoren
De 5 wetenschappelijke succesfactoren van Dynamisch Organiseren (DO)

Het deelnemen aan het DO-Assessment neemt maximaal 20 tot 25 minuten per deelnemer in beslag en kan per organisatie, unit, afdeling, beleidsterrein, of team worden afgenomen. Het assessment bestaat 45 vragen verdeeld over de vijf succesfactoren van het DO-framework.

Inzicht middels het DO-Assessment

Het DO-assesment bestaat uit de volgende fasen:

  • Een boardroomsessie waarbij de key-stakeholders aanwezig zijn.
  • Het bepalen van de reikwijdte van het assessment.
  • Het daadwerkelijke assessment.
  • Een schriftelijke rapportage.
  • Terugkoppeling resultaten afsluitende boardroomsessie

Doorlooptijd: maximaal 3 weken

Kosten: € 3.500,-  exclusief Btw.

Deelnemen: Stuur een mail naar r.borkes@publiekewaardecreatie.nl

Voor meer informatie en de werking van het DO-assessment klik op onderstaande animatie.

Vragen en contact