Als u met uw organisatie wilt deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek naar Dynamische Overheidsorganisaties en het ontwikkelen van een publieke waarde referentie architectuur dan is dat mogelijk. Wij willen u vragen dan eerst lid te worden van onze DO-community. Dat kunt u via onderstaand aanmeldingsformulier doen.

Lid worden van publiekewaardecreatie.nl betekent interactief meedenken- en werken aan publieke waardecreatie voor de overheid en het samenwerken aan o.a. een publieke waarde referentiearchitectuur, door bijvoorbeeld deel te nemen aan het onderzoek en een 0-meting te laten uitvoeren.

Als lid van de DO-community participeert u mee in het academisch onderzoek en de ontwikkeling van publieke waarde. U doet dat door kennis en ervaring in te brengen en dit terug te ontvangen uit de community. Op bijeenkomsten van de community worden nieuwe inzichten en kennis met u gedeeld. Zodat u deze kunt gebruiken om uw waarde in de keten te verhogen om de publieke waarde daarvan te optimaliseren.

Het maakt hierbij niet uit of u een privé- of een andere rechtspersoon bent. En het maakt ook niet uit of u in de (semi-) publieke sector actief bent, toeleverancier, ketenpartner, etc bent. Deelname aan de community is vrijwillig maar echter niet vrijblijvend want we verwachten deelnemen, inbreng, en interactieve kennisdeling.

Het jaarlijks lidmaatschap kost 45,- Euro per maand exclusief btw. U sponsort daarmee het onderzoek naar publieke waarde voor de overheid en de ontwikkeling van een publieke waarde referentiearchitectuur.

U krijgt van dan van ons:

 • Een lezing of boardroomsessie bij u op locatie
 • De maandelijkse nieuwsbrief
 • Toegang tot een breed kennisnetwerk
 • 10% korting op onze Masterclasses en workshops

Publiekewaardecreatie.nl kent t.b.v. het onderzoek de volgende publieke waardepartner pakketten:

A. Publieke waardepartner brons (€ 300,- p/m excl. btw);

Inhoud:

 • Een 0-meting van uw organisatie of een onderdeel daarvan op basis van het DO framework.
 • Een voorbereiden managementsessie op de 0-meting.
 • Een heldere rapportage met de huidige DO status en een concreet verbeteradvies.
 • Wij houden u op de hoogte van het onderzoek en informeren u over de inhoudelijke bevindingen.
 • U kunt zich vergelijken met andere -soortgelijke- gemeentelijke organisaties.

B. Publieke waardepartner zilver (€ 600,- p/m excl. btw);

Inhoud:

 • Een 0-meting van uw organisatie of een onderdeel daarvan op basis van het DO framework.
 • Een voorbereiden managementsessie op de 0-meting.
 • Een heldere rapportage met de huidige DO status en een concreet verbeteradvies.
 • Ondersteuning in de vorm van 4 uur dienstverlening p/m om op basis van best practices DO score van uw organisatie te verbeteren.
 • Een tweede DO meting om de daadwerkelijke verbeteringen vast te stellen en toekomstige ontwikkelpunten te bepalen.
 • Wij houden u op de hoogte van het onderzoek en informeren u over de inhoudelijke bevindingen.

C. Publieke waardepartner goud (€ 1200,- p/m excl. btw);

Inhoud:

 • Een 0-meting van uw organisatie of een onderdeel daarvan op basis van het DO framework.
 • Een voorbereiden managementsessie op de 0-meting.
 • Een heldere rapportage met de huidige DO status en een concreet verbeteradvies.
 • Ondersteuning in de vorm van 4 uur dienstverlening p/m om op basis van best practices DO score van uw organisatie te verbeteren.
 • Ondersteuning in de vorm van 8 uur dienstverlening p/m om op basis van benchmarking de DO score van uw organisatie te verbeteren
 • Meerdere (deel-) metingen om de daadwerkelijke verbeteringen vast te stellen en toekomstige ontwikkelpunten te bepalen.
 • Wij houden u op de hoogte van het onderzoek en informeren u over de inhoudelijke bevindingen.

D. Publieke waardepartner platinum (€ 2400,- p/m excl. btw);

Inhoud:

 • Een 0-meting van uw organisatie of een onderdeel daarvan op basis van het DO framework.
 • Een voorbereiden managementsessie op de 0-meting.
 • Een heldere rapportage met de huidige DO status en een concreet verbeteradvies.
 • Ondersteuning in de vorm van 4 uur dienstverlening p/m om op basis van best practices DO score van uw organisatie te verbeteren.
 • Ondersteuning in de vorm van 8 uur dienstverlening p/m om op basis van benchmarking de DO score van uw organisatie te verbeteren.
 • Ondersteuning in de vorm van 16 uur dienstverlening p/m om op basis van operational excellence de DO score van uw organisatie te verbeteren.
 • Meerdere (deel-) metingen om de daadwerkelijke verbeteringen vast te stellen en toekomstige ontwikkelpunten te bepalen.
 • Wij houden u op de hoogte van het onderzoek en informeren u over de inhoudelijke bevindingen.

 

Via onderstaand formulier kunt u lid worden en/of publieke waardepartner worden.

Aanmeldformulier lid en/of publieke waardepartner
* is een verplicht veld
(Het lidmaatschap kent een looptijd van een jaar en kan vervolgens per maand worden opgezegd)
De publieke waardepartner pakketten brons en zilver kennen een looptijd van minimaal een jaar en kunnen vervolgens per maand worden opgezegd. De publieke waarde pakketten goud en platinum kennen een looptijd van twee jaar en kunnen vervolgens per maand worden opgezegd.

 

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

Vragen en contact