Om het (organisatie-) mechanisme van een overheidsorganisatie zich optimaal te laten aanpassen aan de veranderende omstandigheden is het van primair belang om de organisatie in een dynamische staat te brengen. Daarmee ontstaat een dynamische overheidsorganisatie (DO), die continu succesvol kan inspelen op de veranderende omstandigheden en een hoge mate van publieke waarde kan garanderen. Om dit succesvol te kunnen doen is het van primair belang om eerst op basis van feiten de daadwerkelijke uitgangspositie inzichtelijk te krijgen. Daarbij biedt het DO-framework de wetenschappelijke- maar zeer praktische basis om de startpositie te bepalen.

Het DO-framework bestaat uit de volgende karakteristieken:

  1. Publieke waardecreatie
  2. Goed openbaar bestuur
  3. Bestuurskracht
  4. Participeren en samenwerken
  5. Vertrouwen

 

Op basis van deze vijf wetenschappelijke factoren en bijbehorende onderliggende kenmerken wordt middels een kort assessment een nulmeting  uitgevoerd. Met het DO-assessment kunt u per afdeling- of voor de gehele organisatie de capaciteit tot publieke waardecreatie bepalen. Dit DO-assessment bestaat uit 52 vragen die beantwoord worden op een schaal van 1 t/m 10. Het invullen van het DO-assessment neemt per medewerker ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag.

Verdeeld onder deze vijf karakteristieken van het DO-framework bevinden zich 52 wetenschappelijke kenmerken die bewezen bijdragen aan publiek waardecreatie. De uitslag van het DO-assessment geeft realtime inzicht in de huidige (IST) dynamische staat van de eigen organisatie, en geeft weer in hoeverre de organisatie op dit moment in staat is publieke waarde te creëren. Vanuit dit solide onderbouwde vertrekpunt kunnen doelen (SOLL) bepaalt worden om de organisatie verder dynamisch te organiseren en dit in samenhang te ontwikkelen. Het eindresultaat is een duidelijk overzicht van de actuele dynamische status van uw organisatie en het vermogen om daarmee publieke waarde te creëren.

Uw visie op publieke waarde operationaliseren
Uw visie op publieke waarde operationaliseren
Vragen en contact