Binnen Publiekewaardecreatie.nl worden diverse promotieonderzoeken uitgevoerd.

Het 1e promotieonderzoek “de publieke waarde van dynamische overheidsorganisaties (DO)” wordt uitgevoerd via de Radboud universiteit Nijmegen.

De onderzoekscommissie t.b.v. dit promotieonderzoek bestaat uit:

Prof. Dr. Erik Proper (promotor): Deputy Director of ITIS Department at the Luxembourg Institute for Science and Technology

Dr. Roel Wagter (co-promotor): Enterprise Architect at Belastingdienst Centrum voor Kennis en Communicatie

Ing. Robert Borkes MiM. MBI: Chief Improvement Officer

Het 2e promotieonderzoek “Govern adaptability” wordt uitgevoerd via de Radboud universiteit Nijmegen.

De onderzoekscommissie t.b.v. dit promotieonderzoek bestaat uit:

Prof. Dr. Erik Proper (promotor): Deputy Director of ITIS Department at the Luxembourg Institute for Science and Technology

Dr. Roel Wagter (co-promotor): Enterprise Architect at Belastingdienst Centrum voor Kennis en Communicatie

Ben Erren MSc: Coherence professional

Vragen en contact