Nu de organisatorische krachten met behulp van het DO-assessment zichtbaar zijn geworden en op basis de resultaten inzicht is verkregen in de startpositie van de organisatie, kan begonnen worden met dynamisch organiseren en het optimaliseren van de publieke waardecreatie.

Uw visie op publieke waarde operationaliseren
Uw visie op publieke waarde operationaliseren

Op basis van een kort onderzoek en interviews wordt verbinding gelegd tussen de politieke doelstellingen van de organisatie en ambtelijke uitvoeringsorganisatie. Vervolgens worden de uitkomsten hiervan geplot op de resultaten van het DO-assessment, zodat op basis van “best practices” het groeipad naar “operational excellence” kan worden ingezet. Op deze manier wordt de zingeving van de organisatie verbonden met de operationaliseren zodat deze middels de vijf wetenschappelijke succesfactoren in samenhang gestuurd kunnen worden om het doel te bereiken. Waarmee een eenduidig beeld en overzicht wordt verkregen zodat gestuurd kan worden op een vraag- en oplossingsgerichte overheid die publieke waarde creëert.

Van best practices naar operational excellence
Van best practices naar operational excellence

De analyse die volgt op het DO-assesment bestaat uit de volgende fasen:

  • Bestuderen strategische informatie.
  • Koppelen DO-assessment aan operatie.
  • Een schriftelijke rapportage.
  • Terugkoppeling resultaten afsluitende boardroomsessie

Doorlooptijd: maximaal 3 weken

Kosten: € 3.750,-  exclusief Btw.

Deelnemen: Stuur een mail naar r.borkes@publiekewaardecreatie.nl

Vragen en contact