De weg naar publieke waardecreatie hoeft beslist niet lang en complex te zijn. Toch valt het in de praktijk vaak niet mee om iedereen op één lijn te krijgen. Daarom is het belangrijk iedereen de zelfde taal te laten spreken. Het DO-framework stelt u in staat om iedereen de zelfde taal te laten spreken en is daarmee uitermate geschikt als kapstok om bruggenhoofden te bouwen en bruggen te slaan tussen:

  • Wetgeving en uitvoering
  • Verantwoordelijke politici en bedrijfsvoering
  • Personeel en lijnorganisatie
  • Diverse lagen van de overheid
  • Leidinggevenden en medewerkers in het veld

Tijdens ons coachingsprogramma worden in hoofdlijnen de volgende vier stappen doorlopen die ten behoeve van de organisatie en stakeholders de basis leggen voor de creatie van publieke waarde:

  1. Filosofische werkzaamheden; deze stap is sterk geassocieerd met het benoemen en rechtvaardigen van publieke waarde welke door de organisatie worden behaald of worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken.
  2. Politieke werkzaamheden; Deze stap houdt verband met het afstemmen en opbouwen van een brede- en krachtige basis ten behoeve van overeenstemming met alle stakeholders, en heeft betrekking op alle gebieden van de te creëren publieke waarde waar de organisatie verantwoordelijke voor is en op geëvalueerd zal worden.
  3. Technische werkzaamheden; Dit betreft het vinden en ontwikkelen van betrouwbaar empirisch bewijsmateriaal dat overeenkomt met de gebieden waar de organisatie voor verantwoordelijk is en op geëvalueerd zal worden.
  4. Management werkzaamheden; Dit betreft het linken van het meetsysteem uit de vorige stap met een performancemanagement-systeem dat gebruikt kan worden om de prestaties te verbeteren.

Deze boardroomsessie vindt plaats op locatie en de kosten voor deze boardroomsessie bedragen 495,- Euro excl. btw. Als u het aanmeldingsformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op op deze sessie te plannen.

Inschrijven voor deze boardroomsessie kan via onderstaand aanmeldingsformulier.

Inschrijven voor deze boardroomsessie
* Is een verplicht veld
(Hier kunt u eventuele vragen of opmerkingen plaatsen.)

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

E-mail: mail@publiekewaardecreatie.nl  Telefoon: Tel: +31 (0)6 22450191

Publiekewaardecreatie.nl is waardegericht voor het openbaar bestuur, waardegedreven voor de overheidsorganisatie, en waardevol voor de samenleving

Vragen en contact