Moocfactory
Value added learning provider
MOOC Factory faciliteert kennisdeling en kenniscreatie tussen medewerkers en/of met klanten d.m.v. het ontwikkelen van MOOCs en SPOCs met het unieke online leerplatform Curatr. Gebaseerd op social learning, content curation en gamification. Meer weten over het succesvol inzetten van Mooc's? Klik dan op onderstaande button en kijk verder op de website van Moocfactory.nl.
Impec
Value added improvement provider
To have a greater impact on the quality of people’s daily lives, we need social and economic growth that includes all levels of society (Inclusive growth). This can only be achieved if the public- and private sectors combine their strengths, to bridge the gap between governmental policies and public service delivery.
Stichting Groeiplatform GEA
Valued Coherent Governance provider
De stichting heeft ten doel: a. het doorontwikkelen, het delen, het onderhouden en het bevorderen van de toepassing van het gedachtegoed van General Enterprise Architecting - (GEA-gedachtegoed); b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het rijkelijk gevarieerde programma met interactieve inbreng en interactie van deelnemers, afgewisseld met gepresenteerde kennis van vak-experts, resulteert in het opstellen van praktisch bruikbare stuurmiddelen op het terrein van “sturen op samenhang”. Ieder kwartaal organiseert de Stichting bijeenkomsten waar de resultaten van de continue doorontwikkeling van GEA over het voetlicht wordt gebracht. Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk.
Naar de website...
Saminc
Onze missie is het stimuleren van een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners door het bieden van training & coaching aan bewoners(groepen), ambtenaren en politici. Onze visie is gericht op het menszijn van onze deelnemers, of ze nu werken bij de overheid, of vrijwilliger zijn bij de plaatselijke sportvereniging. Door hen te helpen hun persoonlijke vaardigheden te versterken die nodig zijn in veranderende omstandigheden, en door hen te coachen op het vlak van persoonlijke overtuigingen en interpersoonlijke verhoudingen, denken wij de kloof tussen leef- en systeemwereld te kunnen dichten.
Naar de website...
Vragen en contact